Teater Manu

Teater Manu

Teater Manu
– Norges eneste profesjonelle teater som har tegnspråk som scenespråk

Teater Manu er hele Norges tegnspråkteater

Gjennom 15 år har Teater Manu utviklet seg til å bli et statlig finansiert institusjonsteater med åtte ansatte, og som har kontor og scene på Grünerløkka i Oslo. Teatret har etterhvert blitt godt plassert på det norske teaterkartet både hos kulturpolitikere, næringsliv, publikum og media. Teater Manu er et turnerende profesjonelt teater med scenekunst av høy kvalitet, en ung kulturinstitusjon som får anerkjennelse både nasjonalt og internasjonalt.

Deres visjon er å bli verdens beste teater med utspring i døves kultur og språk. Teater Manu har opp gjennom årene laget produksjoner i alle sjangre, fra komedie og drama til stand-up og show. Alt Teater Manu produserer er også tilgjengelig for hørende, da de bruker stemmeskuespillere.

Nominasjoner

Teater Manu har blitt nominert til fem Hedda-kategorier, deriblant nominasjon for årets forestilling i 2011 med Jeg var Fritz Moen. Jack og Bønnestengelen fikk Hedda-prisen i 2013 for beste audiovisuelle design. Som første teater som tok i bruk Motion Capture – teknologi, ble det skapt dyre- og planteavatarer som kommuniserte med skuespillerne på scenen – på tegnspråk! Reaksjonene var at teatet hadde funnet nøkkelen til interaktivt dataspill-teater. Ett av våre hovedområder er å nå et til et ungt publikum, gjennom å være innovative og nytenkende. Teater Manu ønsker å være den ledende kulturarenaen for døve.

Virkemidler for å nå målet er stadig økende fokus på innovasjon og utvikling innenfor teaterproduksjon, kunstutrykk, språkarbeid og sceneteknikk. Teater Manu har et mål om å viske ut forskjellene mellom døve og hørende i vår formidling. Her skal alt være universelt tilpasset. Teater Manu leier også ut lokalene til næringslivsorganisasjoner og teaterfestivaler. Mange av organisasjonene er døveorganisasjoner og foreninger.

Noe av det mest unike Teater Manu gjør er det god arbeidet med oversettelser fra skriftlige manus til tegnspråk på scenen. Norsk tegnspråk er et utrolig rikt språk, på mange områder rikere enn norsk talespråk. En setning i manuset kan iblant med fordel reduseres til ett enkelt tegn. Noen ganger må de også gå andre veien. Det er ikke bare de to helt ulike språklige syntaktiske frasene som skal oversettes, men det skal også oversettes kulturelt, slik at døve føler eierskap til det som sies på scenen. Dette er en helt unik prosess, som Teater Manu har opparbeidet oss erfaring i.

Les mer om Teater Manu.