Nødkommunikasjon

Norges Døveforbund jobber aktivt med nødkommunikasjon, og har tre fokusområder innenfor nødkommunikasjon.


Nasjonal nødvarsling


NødSMS


NødChat

Bildet er hentet fra www.nodvarsel.no/siteassets/bilder/mobil_melding_570.jpg?mode=crop&scale=both&width=570&height=570

Nasjonal nødvarsling

Nødvarselet brukes til å varsle hele Norges befolkning om alvorlige og akutte hendelser som kan true liv og helse. Som nasjonale kriser, krig og kraftig uvær. Dette brukes i tillegg til den ordinære tyfonvarslingen, som er basert kun på høy sirene. Nye løsningen ble testet første gang i juni 2023, og nå januar i år. Nye nødvarselet overstyrer smarttelefonen til folk i bestemte områder.

Nød SMS

Nød SMS gir deg som er døv eller hørselshemmet en mulighet til å kontakte nødetatene direkte via SMS. For at det skal fungere, må du registrere ditt mobilnummer hos www.nodsms.no.

Bildet er hentet fra www.nodvarsel.no/siteassets/bilder/sca24378.jpg?mode=crop&scale=both&width=570&height=570

Nød Chat

Nød Chat er i en tidlig fase av utvikling. NDF og HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) samarbeider med Stiftelsen Norsk Luftambulanse for å utvikle en app. Appen vil blant annet tillate brukere å dele sin posisjon, og kommunisere på tegnspråk via et program.

Vi i Norges Døveforbund vil oppdatere dere kontinuerlig om Nød Chat.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med vår interessepolitiske rådgiver, Elisabeth F. Holte på e-post, elisabeth@doveforbundet.no.