Noregs Mållag ønsker å få inn nynorsk i Grunnloven

Nynorsk er ikke inkludert i Grunnloven, kun i Språkloven. Det samme gjelder norsk tegnspråk.

Tekst til video:

Kjære tegnspråkmiljø,

Noregs Mållag har som mål å fremme interesse for nynorsk og opplever for tiden medvind. De ønsker å benytte denne medvinden til å få nynorsk inn i Grunnloven. Per i dag er nynorsk ikke inkludert i Grunnloven, men kun i Språkloven. I Språkloven er bokmål, nynorsk, tegnspråk og andre nasjonale minoritetsspråk likestilt. Likevel ønsker Noregs Mållag å inkorporere nynorsk i Grunnloven på grunn av dets sterke symbolske betydning og de politiske ringvirkningene dette medfører.

Vi i Norges Døveforbund støtter dette og ønsker med dette å uttrykke vår støtte til å få norsk tegnspråk inkludert i Grunnloven. Dette vil bidra til å styrke tegnspråkets symbolske verdi og øke dets politiske innflytelse.