Norges Døveforbund ønsker ikke at frilanstolker skal legges ut på anbud

Norges Døveforbund er svært bekymret, og har lagt fram ønsker og krav i forbindelse med anbudsprosessen til frilanstolkenes tjenester.

Tekst til video:

Kjære tegnspråkmiljøet,

Norges Døveforbund har vært i et møte med statssekretær Ellen Bakken hos Arbeids- og inkluderingsdepartmentet for å snakke om tolketjenesten hos NAV. I forbindelse med anbudsprosessen må frilanstolkenes tjenester legges ut på anbud. Vi er svært bekymret og ønsker ikke at frilanstolkene skal legges ut på anbud. Hvis det skjer så har vi tydelig krav om at folketrygdloven må følges – det vil si at vi har rett til tolk og at det er en forberedelse av dagens ordning og at det er kun en leverandør. Brukere skal fortsatt bestilles via NAV, og at frilanstolker skal få bedre lønn og arbeidsvilkår.

Vi jobber videre med saken.