NOU 2023:20

Tegnspråk for livet – Forslag til en helhetlig politikk for norsk tegnspråk.

Bilde av NOU: 2023:20 Tegnspråk for livet

Sammendrag av NOU

Utvalgsleder, Hilde Haualand oppsummerer NOU på norsk tegnspråk.

Tegnspråkutvalget har utredet hvordan tilgangen til norsk tegnspråk kan økes i relevante sektorer

Utgangspunktet for utvalget har vært formålet med språkloven, som blant annet er å sikre at offentlige organer skal ta ansvar for å verne og fremme norsk tegnspråk.

Utvalget har utarbeidet en rekke tiltak og foreslår seks løft for å verne og fremme norsk tegnspråk:

1. Sørge for opplæring i tegnspråklige miljøer

2. Sikre tidlig adgang til tegnspråk

3. Styrke kvaliteten i opplæringen

4. Heve den tegnspråklige kompetansen

5. Sikre tilgang til likeverdige tjenester

6. Sørge for mer forskning på norsk tegnspråk og språkdokumentasjon

Har du spørsmål om NOU?

Våre interessepolitiske rådgivere og generalsekretær jobber med NOU, skriver høringsinnspill, har møter med andre organisasjoner, bedrifter og enkeltpersoner. Herunder finner du kontaktinformasjon.