November-kampanjen

Hvert år i november har vi en støttekampanje til Norges Døveforbund. Da gir vi mulighet til å støtte oss med en gave. Gi til en god sak som betyr mye for mange.

Støtt Norges Døveforbund sin kamp for tilgjengelighet og inkludering.

Støtt arbeidet og vipps 100 kroner til 62516

Vi i NDF jobber for tegnspråkarenaer! Vi jobber for at lokale foreninger skal øke aktivitetene i hele landet. Vi gjennomfører tegnspråkarrangement, og vi forteller politikerne hva som egentlig er problemet!

I den kalde november-måneden går vi inn i den stressende førjulstiden. Det er mye å bruke penger på.

Kanskje letter det litt på samvittigheten å gi til en god sak?

Lurer du på hvorfor det er en god idé å støtte Norges Døveforbund?

Aksjonerer for et bedre tolketilbud i Norge

I skrivende stund jobber vi med å aksjonere for et bedre tolketilbud i Norge. Vi forbereder også høringene vi skal på i forbindelse med den viktige NOU 20:2023 «Tegnspråk for livet» og når statsbudsjettet skal legges frem.

Varsel for døve og hørselshemmede

Vi har deltatt aktivt for å få tekstvarsler ved akutte kriser og nødsituasjoner og ved testing og utrulling av Nødvarsel fra myndighetene. Dette er et svært viktig bidrag til å inkludere tegnspråklige som en språklig minoritet, og vi fortsetter arbeidet med å få varsel også på tegnspråk.

Tilgang til tegnspråklige møteplasser

Vi opplever at de tegnspråklige møteplassene forsvinner til tross for lovnader fra politikerne og til tross for språklovens garantier for flere tegnspråklige arenaer. Vårt interessepolitiske arbeid er viktigere enn noen gang, men gang på gang blir vi ikke hørt og døve blir igjen rammet av kutt.

NDF er et nasjonalt nettverk av døveforeninger og representerer den største samlingen av tegnspråklige arenaer i Norge. At det har blitt opprettet en ny døveforening i år som er en del av vårt nettverk viser at vi stadig er relevante og at vi jobber for viktige saker.

Kjøp kalender for 2024

Praktisk for gjøremål, med plass for hver måned og noen tegn for øving. Kjøp en kalender for deg selv eller gi en som gave. Ditt kjøp støtter NDFs viktige arbeid for døve og hørselshemmede.

Vil du støtte oss på en annen måte?

Kjøp fra butikken vår eller meld deg inn i Norges Døveforbund.

På vegne av alle døve og hørselshemmede i Norge: Tusen takk for støtten!