Arbeidslivsseminar

Årets tema blir todelt: Arbeids- og velferdsmeldingen / pensjonsreformen. Velferdsmeldingen har stor betydning for deg som arbeidstaker og det er nyttig for deg som arbeidstaker - / arbeidssøker å ha kjennskap til meldingen.

Hva betyr den nye pensjonsreformen for deg? Hvilke type pensjonsordning passer best for deg avhenger blant annet av alder, stillingsprosent og hvor lenge man er i yrkeslivet.

Det andre temaet er arbeidsrett. Det er et samlebegrep som blant annet omtaler arbeidsmiljøloven og forskjellige begreper som brukes i arbeidslivet. For eksempel hva er verneombud? hva kan fagforeningen gjøre for meg? Hva er tariffavtale- og hva er lokale lønnsforhandlinger? Kort sagt nyttig informasjon om forskjellige formelle- og uformelle regler i arbeidslivet.