Døves Nordiske Råd (DNR)

Døves Nordiske Råd (DNR) hadde møte i København i helgen. Mange saker ble diskutert deriblant om felles nordisk forståelse av hva man definerer som den ideelle skole for døve og hørselshemmede, døve flyktingers situasjon i Norden, styrke tegnspråkets stilling i Norden, nordisk døvelærer konferanse i Norge høsten 2017. DNR har 110 års jubileum i 2017. Fra Norge deltok forbundsleder Hedvig Sinnes og generalsekretær Bjørn A. Kristiansen. Parallelt med DNR hadde ungdomsorganisasjonene DNUR møte. Fordi det har vært stor utskifting av personer i DNUR deltok også Jannicke Kvitvær og bidro med sin erfaring fra sin tid i DNUR. Hun deltok også på nordisk redaktørmøte de hadde på torsdag der de utvekslet erfaringer og nye ideer om hvordan man kan drive informasjon- og nyhetsarbeid. Bildene er fra DNR møtet. Island, Grønland, Finland, Sverige, Danmark og Norge deltok.