Arbeidslivsseminar

Dette året holder vi tradisjonen med arbeidslivsseminar. Skal være 17-19 november på Ål folkehøyskole og kurssenter. Temaet skal være «Hvordan skal jeg velge rette yrke?» det omhandler også omskolering. Se under for program

Påmelding skjer via petter@doveforbundet.no. Påmeldingsfrist er 9.november. Koster 500 kr for hele helgen (inkludert reiseutgifter).


Fredag 17. november 2017
kl: 17:00 – 18:00 Ankomst og innsjekking
Kl: 18:00-19:00 Middag
Kl: 19:00-19:15 Åpning av seminaret ved arbeidslivsutvalget. Arbeidslivsutvalget v/ leder forteller om bakgrunnen for seminaret. Hva ønsker ALU å oppnå?
Kl: 19:15-19:30 Rektor på Ål folkehøyskole, Berglind Stefansdottir, ønsker velkommen og forteller om deres tilbud
Kl: 19:30-20:00 Likepersonforedrag - Min yrkesvei v/Caroline S. Wroldsen

Lørdag 18. november 2017
kl: 07:30-09:00 Frokost
kl: 09:00 – 09:30 Remi Roos forteller om sitt prosjekt «få fram forbilder» som handler om å få fram folk som har valgt ulike livsveier. 
Kl 09:30 – 09:45 DiHU forteller om organisasjonen deres og hva de gjør v/Helene Malene Ulstein
Kl 09:45 – 10:00 Pause
Kl 10:00 – 10:45 Likepersonforedrag «du kan bli alt mulig» v/Thomas Blix som forteller om sitt multiarbeidsliv 
Kl 10:45 – 11.00 Pause
kl: 11:00-11:45 Workshop: Min drøm v/Petter Noddeland
kl: 14:00 – 15:00 Lunsj
Kl 15:00-17:00 Åpne timer – mulighet for å ha individuelle samtaler om utdanningsvalg, omskolering, jobbmuligheter, jobbsøk, rettigheter og arbeidsdeltakelse. Filmen «Jakt på godt arbeidsliv» av Møller vises i eget rom for de som ikke er i samtaler. 
Kl 18:00-19:00 Middag 
kl: 19:30-21:00 Frivillig fysisk aktivitet

Søndag 19. november 2017
kl: 07:30 - 09:00 Frokost
kl: 09:00 – 10:00 Signo Grantoppen forteller om deres erfaring + karrierevalg v/Knut Dønnessen 
kl: 10:00 – 10:15 Pause
kl: 10:15 – 11:15 Historisk innblikk
kl: 11:30 – 12:00 Oppsummering av seminaret og evaluering
kl: 12:00 – 13:00 Lunsj
Kl: 13:00 Hjemreise