Underskriftskampanje

Underskriftskampanje!

Regjeringen må vedta øremerkede midler til tegnspråk! TEgnspråkløftet som OsloMet - Oslo Metropolitan University​ søkte om vil bidra til løsninger på veldig mange områder som vi har utfordringer på i dag – som f.eks. tegnspråkundervisning, kvalitet på tegnspråktolk, forskning på tegnspråk og videre. Bidra til dette nå ved å signere kampanjen.

VI HAR TRE DAGER på oss før budsjetthøringen i Stortinget den 23. oktober. Din signatur kan bety ufattelig mye!

NB!
Husk å bekrefte signaturen!

https://www.opprop.net/stopp_regjeringens_undertrykkelse_av_dove_og_hors...