Sommerhilsen fra Norges Døveforbund

Norges Døveforbund har sommerstengt fra 06. juli - 07. august. Norges Døveforbund åpner igjen på mandag, 10. august.

Niels Kristensen, vår forbundsleder har laget en videohilsen.

Hei!

Har dere fått Døves Tidsskrift? Den dukker nok snart i postkassen din. Jeg har skrevet ledertekst til Døves Tidsskrift, og ønsker å fortelle hva som står der.

Det har vært en lang og hard periode for tegnspråksamfunnet i våren. Mange er vant til sosiale tilbud som seniortreff, sykehjemsbesøk, arrangementer i døveforening og mye mer. Plutselig ble alt avlyst i flere uker. Koronasituasjonen har tvunget oss til å tenke nytt. Tidligere brukte eldre ikke videosamtale på smarttelefonen deres, men nå kommuniserer de via videosamtaler. Seniorene har også begynt å bruke Zoom for å holde digitale seniortreff. Noen av døveforeningene bruker digital videochat som møteplass, gjennomføring av årsmøter og kurs.

Vi har diskutert tolkesituasjonen i flere år. Får vi tilgang til storsamfunnet i 2020? Tilbudet er ikke like godt som vi ønsker oss. NRK Tegnspråk har utvidet sending til flere timer om dagen. TV2 og andre kanaler viser ingenting på tegnspråk. Bildetolking hos NAV Tolketjeneste har utvidet fra kl. 20.00 til kl. 24.00. (Fra 24. juni vil åpningstiden til bildetolktjenesten være fra kl. 08.00–22.00, mandag til fredag. De to siste ukene i juli, uke 30 og 31, stenger bildetolktjenesten kl. 20.00.)

Norges Døveforbund har kjempet for å få bildetolking tilgjengelig døgnet rundt, og hele uka, fra mandag til søndag. Hvis det skjer en alvorlig krise i helgene, eller om natta, kan vi ikke bruke bildetolking og snakke på vårt språk. I Litauen klarte de å få på plass bildetolking 24/7 dagen etter et forhandlingsmøte under koronatiden.På den andre siden er det positivt for oss at tegnspråk har blitt mer synlig i samfunnet. Stadig flere anerkjenner tegnspråk som eget språk. 12. mai var en stor merkedag for tegnspråksamfunnet da Abid Raja la fram forslag til ny språklov. I lovforslaget står det at norsk tegnspråk er likestilt med norsk og andre offentlige språk i Norge. Saken blir behandlet på Stortinget i juni. Vi har kjempet i flere år for denne saken, og venter i spenning på at vedtaket fra Stortinget blir offentliggjort – veldig snart!

Tegnspråkbarns utvalget hos Norges Døveforbund har gjennomført to møter den siste tiden. De jobber med handlingsplan og lager et mandat. Utvalget har diskutert flere punkter på dagsorden, for eksempel å fremme og styrke tilgang til tegnspråk som førstespråk, sikre likestilte betingelser i barnehage, grunn- og videregående skoletilbud for tegnspråklige barn, utarbeide en plan for tegnspråk, barnehage- og lærerutdanning for døve/hørselshemmede og mye mer. Vi må gi applaus til utvalget for deres gode plan fremover.

NB! Døves Kulturdager er avlyst, men det blir arrangert en digitalt treff - den 28. november hos døveforeninger. NDF og NDFU - Norges Døveforbunds Ungdom skal samarbeide og planlegge arrangementet. Mer informasjon kommer fortløpende. Hold av 28. november til Døves Kulturdager.