CRPD

 

Tekst til video:

Kjære tegnspråkmiljøet,

Den 9. mars skal Stortinget behandle et forslag fra SV om funksjonshemmede-konvensjonen (CRPD) skal være en del av norsk lov. Funksonshemmede-konvensjonen er FNs konvensjon om rettighetene til funksjonshemmede. Dere kan lese mer om det her: https://www.regjeringen.no/.../fn-konvensjonen.../id2426271/ (det er oversatt til tegnspråk. Se linken nederst på siden).

Norge forpliktet seg til å følge (ratifiserte) konvensjonen i 2013, men den er ikke en del av den norske loven slik som det er blitt gjort i mange andre land. I praksis betyr det at konvensjonen ofte blir utelatt selv om Norge har forpliktet seg til å følge den. Derfor må vi få konvensjonen inn i den norske loven.

Den 9. mars vil Stortinget stemme over om de skal implementere FN-konvensjonen. Hvis vi får det til, så vil det gi oss langt større gjennomslag, hindre diskriminering og sørge for endringer både i lover og praksis.

CRPD er helt sentralt i NDFs arbeid. Konvensjonen er noe som vi aktivt bruker når vi jobber med interessepolitiske saker. Vi er i dialog med politikere på Stortinget om å stemme for å få CRPD inkorporert i den norske loven. Vi vil sette pris om dere kan delta i kampen, ved å signere under denne underskriftkampanjen: https://www.opprop.net/ja_til_at_crpd_skal_vare_norsk_lov