Podkast med Petter og Niels

 

Tekst til video:

Niels: Hei

Petter: Hei

Niels: Velkommen til podkast. Nå har det nesten gått en måned siden språkloven kom hvor det ble stadfestet at tegnspråk er et offisielt språk. Hva har skjedd etter den tid?

Petter: Etter at stortinget vedtok språkloven så har det skjedd mye. Vi har vært i kontakt med Kulturdepartementet. De har satt i gang en Norsk offentlig utredning (NOU). En NOU er en utretning som skjer når regjeringen ønsker å vite mer om noe eller om det er noe en bør satse på. Denne gangen skal de se på tegnspråk. Så de har vært i dialog med oss om mandatet og hvem som skal utarbeide det. Det er regjeringen som tar avgjørelsene, men vi får lov til å komme med innspill. Når det kommer til språkloven så er vi i Norge enestående med å ha det i allmenning språklov, selv i Norden. Vi har også hatt et møte med Det Nordiske rådet (DNR), men du Niels kan jo fortelle mer om det.

Niels: Ja. Som det er nå for tiden så kan vi jo ikke ha fysiske samlinger, alt skjer digitalt. Det var et fint møte hadde hvor vi snakket om hvordan den siste tiden med corona situasjonen har vært i Norden. Vi snakket også om at vi ønsker oss en fysisk samling i september når Nordisk velferdssenter (NVC) arrangerer et seminar i København. Da håper vi å kunne fysisk møte hverandre igjen. Videre til den neste samlingen, i november, så skal vi til Stavanger hvor vi skal se på planleggelegningen av Nordisk kulturfestival som skal finne sted der neste sommer og som det også har vært annonsert om. Vi skal ditt for en befaring.

Petter: Så spennende! Norges døveforbund har også jobbet med flere ting på ulike kanter. Det har jo vært mye nå med denne cornaen og vi har jobbet med dette her med tolk, få ut informasjon osv. Jeg forteller noen av dem. For en to ukers tid siden var vi i et møte med Guri Melby hvor det ble diskutert om det er med botilbudssaken. Det virker som vi ikke kommer noe videre der med å få barna samlet på samme sted, men hun sa det at det skulle finne noen andre løsninger som f.eks. at på hotellet skal det være et avskjermet sted de kan samles på. Denne løsningen er vi ikke fornøyd med og vi jobber videre med å finne fullgod løsning. Kan være vi må involvere døveforeningene.. Det andre som har vært aktuelt nå er det her med Stimuleringsordningen. For en uke siden var jeg med på et stort seminar sammen med representanter fra flere skoler rundt om i Norge. Der var det snakk om tegnspråktilbudet til Coda barn og søsken av døve. Jeg var til stede der og snakket på vegne av oss og mange syns det er en god ordning, men den er kun midlertidig som en testordning før det skal ses på om det kan gis som et varig tilbud. Dette er en viktig sak som vi vil følge nøye med på slik at disse barna får et fast tilbud gjennom denne stimuleringsordningen.     

Niels: Akkurat ja, så spennende det blir fremover. Ja da kan vi si takk for i dag.