Høring hos Arbeids- og sosialkomiteen


Tirsdag 26. oktober 2021 var konstituert generalsekretær Elisabeth Frantzen Holte og interessepolitisk rådgiver Adriana Fjellaker på høring hos Arbeids- og sosialkomiteen i forbindelse med statsbudsjettets kapittel 605, post 01, om midler til Tolketjenesten.

Nedenfor kan du lese hva som ble sagt under møtet.

Tekst fra video:

Elisabeth: Hei

Adriana: Hei

E: Nå er vi akkurat ferdig der inne, vi var der i forbindelse med budsjetthøring til Arbeids- og sosialkomiteen. Vi har tatt opp tolke- og bildetolketjenesten. Adriana, vær så god.

A: Ja, vi tok opp Statsbudsjettets punkt om at midlene til Tolketjenestens frilanstolker beregnes å reduseres, mens Tolketjenesten får en økning for å ansette flere fast ansatte tolker. Vi er glade for økningen av fast ansatte tolker, men er ikke enige i at frilanstolkingen kan reduseres av den grunn. Vi fortalte dette til komiteen som hørte på og noterte ned. Vi håper at det fører til at det ikke blir en reduksjon i frilanstolking, men at både frilanstolking og fast ansatte tolker får økte midler.

E: Og når det nye forslaget til regjeringen blir lagt fram, har vi fortsatt muligheten til å kommentere skriftlig inn til Arbeids- og sosialkomiteen.