Podkast med Petter og Niels

 

Niels og Petter: Hei!

Niels: I helgen hadde vi styreseminar med det nye forbundsstyret. Det var første gang vi samles etter landsmøtet og vi hadde samling på Solheim, feriehjemmet til Kristiansand Døveforening. Vi gjennomgikk handlings- og strategiplan for tre år framover, samt finne ut hva vi må prioritere først. Det var en veldig fin samling. Men du, Petter, i den siste tiden har vi mottatt flere klager på tolkesituasjonen. Kan du si noe om det?

Petter: Fra et brukerperspektiv så virker det som det er vanskeligere å få tolk nå enn tidligere. Det er uklart hvorfor, men vi tror årsakene er litt sammensatt. En teori er at sivilombudssaken gir dårligere vilkår til frilanstolkene og flere slutter. Det er klart at saken gir større uforutsigbarhet. Det er en sak som vi har utdypet på nettsiden for litt stund siden. En annen teori er at flere har sluttet å jobbe som tolk under pandemien og fått jobb et annet sted. De har ikke kommet tilbake i tolkeyrken sin. Vi jobber nå med å prøve å finne årsakene til det, men det er klart vi er bekymret for utviklingen. Nå får mange avslag på tolkebestillingene sine og det påvirker vår tilgjengelig i samfunnet. Nok om det trist, nå til gladsak. Hva skjer neste uke, Niels?

Niels: Ja, WFD, verdens døveforbund har markering av internasjonale tegnspråkuke. Det er en fast tradisjon og da skal det være ulike tema hver dag. NDF bidrar med innlegg på et par av temaene. Det som er største fokus er 23.september, selve tegnspråkdagen. Da skal åtte lokalforeninger ha markering i sitt lokalmiljø. NDF sentralt også, kan du fortelle mer, Petter?

Petter: NDF sentralt samarbeider med Oslo Døveforening om en markering foran Stortinget, på Eidsvolls plass 23.september. Program der begynner kl. 14.00 og varer til kl. 16.30. Da skal det være appell, kunstig innslag, lynkurs i tegnspråk og andre program. Hva skjer om kvelden, Niels?

Niels: Språkrådet deler ut Tegnspråkpris annethvert år og skal dele ut Tegnspråkpris dette året. For to år siden vant Ål folkehøyskole og kurssenter tegnspråkprisen. Hvem vinner i år? Det får vi vite neste uke! Alle er velkomne til Litteraturhuset i Oslo. Dere som ikke kan delta kan følge med på streaming på nettet.

Niels og Petter: Ha det!