Arbeidslivsseminar

 

Tekst til video:

Dessverre blir arbeidslivsseminaret 4.-6. november på Ål ikke gjennomført i år på grunn av få påmeldte.

Vi gjentar seminaret til neste år og håper at flere melder seg på neste år. Følg med på våre sider, sosiale medier og Døves Tidsskrift.