Podkast med Petter og Niels

Klikk på undertekst-ikonet i videoen for å slå på undertekst. 

Tekst til video:

Niels og Petter: Hei! 

Niels: Velkommen til podkast! For noen uker siden var vi i København på DNR (Døves Nordiske Rådet) der vi hadde møte med DNUR (Døves Nordiske Ungdomsrådet) og NTN (Nordiske Tegnspråks Nettverk). Vi snakket da om tegnspråknivået til døve barn i Norden, både de som er integrert og de som går på døveskolene. Vi fikk da besøk fra Nordiske Ministerrådet og de ser utfordringene som vi beskrev. Vi følger det opp og skal orientere så fort det skjer utvikling i saken. Vi har jobbet mye med statsbudsjettet nå nylig. Har vi fått mer penger?  

Petter: Bevilgningene til tegnspråk har vært stabil, eller litt øking med prisjustering. Vi er skuffet da de andre språkminoritetene får økt bevilgninger på grunn av språkloven som gjaldt fra og med 1.januar 2022. Vi har vært på høring hos seks ulike stortingskomiteer. Vi snakket om mer penger til tegnspråkfeltet, men også om ensomme døve eldre, mer tilskudd til arbeidskontor som har fokus på døve, nødkommunikasjon, og andre ting i forbindelse med handlingsplanen vår. Det skjer mye med tolkeområdet nå. Kan du fortelle litt Niels?  

Niels: Vi er klare over at mange sliter med å få tolk. Spesielt i den siste tiden. Vi jobber med å kartlegge problemstillingen og følger opp med myndighetene. Vi kommer med mer informasjon senere. Hva med UNESCO kulturarv? Kan du fortelle litt?  

Petter: UNESCO kulturarv er mest kjent for merkinger på kjent historiske bygninger, men det som mange ikke vet er at de også har en egen liste for immateriale kulturarv. Eksempler på dette er folkedans og bunad. Disse er definert som immateriale kulturarv i Norge. Nylig har søsterorganisasjonene våre i Østerrike og Spania fått gjennomslag for deres tegnspråk som immateriale kulturarv. Nå jobber vi om det samme her i Norge med norsk tegnspråk. Vi har hatt møte med representanter fra kulturrådet for å snakke om søknadsprosessen. Vi har hatt en fin dialog og starter nå arbeidet med en lang søknadsprosess.  

Niels: Spennende! Da tenker vi at vi sier takk for oss! 

Niels og Petter: Hade! 

 

Ekstra informasjon

UNESCO er en organisasjon under FN med formål å bidra til fred og sikkerhet ved å fremme internasjonalt samarbeid gjennom utdanning, vitenskap og kultur for å fremme universell respekt for rettferdighet, rettssikkerhet og menneskerettigheter.
https://unesco.no