Podkast med Petter og Niels

 

Petter og Niels: Hei!

Niels: Velkommen til podkast! I flere år har Norges Døveforbund hatt god økonomi og økt omsetning, men hvordan er det nå?

Petter: Dessverre har vi fått kutt i midler fra Norsk Tipping og mindre tilskudd fra Bufdir som vi får på grunn av vi er funksjonshemmedes organisasjon. På det verste var det cirka 1 million i underskudd. Vi har kuttet ut noen utgifter og forbedret mye, så nå går det litt bedre. Uansett er det noe som vi må jobbe med framover. Det som er positivt er at du skal være mer involvert i NDF framover, Niels!

Niels: Ja! Som dere vet så har Norge søkt om å arrangere verdenskongress i regi av WFD (World Federation of the Deaf). Jeg skal jobbe med søknaden og vil gjerne besøke lokalforeningene for å bistå ulike ting. Ser fram til å se dere mer framover. Det beveger seg en del i tolkesaken. Hva skjer? 

Petter: Ja, det stemmer. Litt før jul har vi startet en Facebook-gruppe som heter "100 % dekket" og vi takker for deres engasjement i gruppen. Vi har fått masse data som vi tar med til vårt møte med NAV. Utfordringen er at NAV har et eget inntrykk av dekningen og vi et annet inntrykk. Vårt inntrykk er at det er dårlig dekning, mens de har inntrykk av at det er god dekning. Da må vi jobbe med å finne ut av det. Vi oppfordrer dere til å fortsette med å engasjere dere i gruppen. Det hjelper veldig. Men du, Niels! Vi jobber nå med instruks til kulturprisen. Kan du fortelle mer? 

Niels: Ja, Landsmøtet i juni 2019 har besluttet at vi tar opp kulturprisen igjen og nå har forbundsstyret opprettet en gruppe som jobber med instruks. Vi ser fram til dette arbeidet framover. Dere var en del på Stortinget i den siste tiden. Kan du fortelle mer? 

Petter: Ja, SV var ivrig og inviterte oss til Stortinget to ganger i løpet av få uker. Først var det om CRPD der vi var en av flere organisasjoner som ga innspill. Og så var det høring om hva det koster å være funksjonshemmede. Vi ga innspill der også. Tidligere får døve og hørselshemmede mye i støtte, men ikke mye nå. Vi er uansett i gang med politisk arbeid for statsbudsjettet 2024. Vi skal ha arrangere «Språkdagen» på torsdag om en uke der vi inviterer ulike politikere og andre beslutningstakere. Vi samarbeider med Teater Manu, Døves Media og Tegn.tv. Vi er ikke fornøyde med ingen øking i tilskudd, mens de andre minoritetsspråkene får masse øking i tilskudd. Etter 9. februar er 25. mars en viktig dato, Niels!

Niels: Stemmer, da skal vi feire norsk tegnspråkdagen for første gang! Vi gleder oss! Flere av våre lokalforeninger skal ha markering. Vi håper at dere alle blir med på markeringene.  

Petter og Niels: Ha det