Podkast med Petter og Niels


 

Petter og Niels: Hei! 

Niels: Velkommen til podkasten. Vi har nylig sett at flere har kommet med innspill på sosiale medier om at de ikke har fått tolk. Kan du si noe om dette? Hva jobber NDF med i forbindelse med dette? 

Petter: Ikke bare på sosiale medier, men også på Vårt Land. De har hatt en artikkelserie om problemer med å få tak i tolk. Det er veldig bra at de belyser dette! Vi samarbeider nå med tolketjenesten for å styrke tilgangen til tolk. Vi jobber for øyeblikket med tre ting: 

  1. Vi jobber med å forbedre koblingen mellom det nye bestillingssystemet og frilans tolker. Systemet fungerer dårlig for dem, og mange er ikke klar over tilgjengelige oppdrag.
  2. Regjeringen har økt tilskuddet til tolkeområdet, og vi jobber med å sikre at midlene går dit det er mest behov.
  3. Vi jobber for bedre lønn for frilans tolker.

Det skjer også mye med World Federation of the Deaf (WFD). Til sommeren skal vi til Jeju, Sør-Korea, for WFD-kongressen, der vi vil markedsføre Norges søknad for å arrangere verdenskongress for døve i 2027. Kan du fortelle mer om hvordan det går nå? 

Niels: Vi har opprettet et utvalg og delt det i to. En del fokuserer på det økonomiske aspektet. Vi jobber nå med å få alle detaljene på plass. Vi må vite hvor mye vi skal kreve inn i deltakeravgifter, men for å få det til, må vi fullføre budsjettet. Den andre delen fokuserer på markedsføring. I Sør-Korea vil det være en avstemning om hvem som får lov til å arrangere neste verdenskongress for døve, så vi må reklamere for Norge. 

Petter: Den nye opplæringsloven er nå på høring. NDF har vært involvert i å gi innspill til den nye opplæringsloven på flere nivåer. Hovedbudskapet vårt er at tegnspråk er for alle. Tegnspråkparagrafene bør ikke begrenses til hørsel, men være åpne for alle. Vi håper at det kan åpnes for at barn av døve (KODA), søsken av døve og andre får lære seg tegnspråk på grunnskolenivå. I sommer og neste år har vi mye positivt for døve seniorer. Kan du fortelle litt om det? 

Niels: Ja, vi har fått prosjektmidler til å arrangere digitale kurs for døve seniorer. Vi har tatt kontakt med lokalforeninger og informert dem om at vi kan tilby digitale kurs. Hvis dere ønsker å lære mer om den digitale verdenen, så ta kontakt med din lokalforening. Det er også fortsatt ledige plasser til nordiske eldretreff i Finland i midten av september. Påmelding og mer informasjon finnes på nettsiden vår og på facebook.  

Begge: Ha det!