Møte med Statped om "Strakstilbudet"


Tekst til video:

Elisabeth og Petter: Hei!

Petter: Nylig hadde NDF et møte med Statped. Vi innkalte til møtet fordi vi var nødt til å diskutere de nye samhandlingsrutinene for "Strakstilbudet". Tidligere ble det kalt "Straksteamet". Her nevnes det ingenting om tegnspråk.

Elisabeth: Statped har nå et nytt tildelingsbrev. Det nye oppdraget går ut på å konkretisere tjenestetilbudet i samarbeid med kommuner/fylkeskommuner, og samarbeidet med spesialisthelsetjenesten skal videreutvikles. Dette betyr at fremover skal tilbudet ha lik kvalitet, og tilgang til tegnspråk skal være tilgjengelig i hele landet vårt.

Petter: I samhandlingsrutinene for "Strakstilbudet" er det ingen nevnt tegnspråk i innholdet. Dette er det vi reagerte på.

Elisabeth: Dessverre vet vi at ikke alle høresentraler og hørselsavdelinger er flinke til å gi informasjon basert på solid faglig grunnlag til foreldre. Det er viktig at barn i alderen 0–3 år får tidlig tilgang til tegnspråk.

Petter: Vi er glade for at Statped kunne ha et møte med oss angående "Strakstilbudet". De ønsker å ha jevnlige møter med oss i fremtiden, noe vi ser frem til.

Elisabeth og Petter: Ha det bra!