Norges Døveforbund

Norges Døveforbund er en partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon stiftet 18. mai 1918 i Rødbygget i Trondheim. NDF er også en språkpolitisk organisasjon for tegnspråklige og arbeider for å styrke norsk tegnspråks stilling på alle områder i samfunnet. Målet for organisasjonens virksomhet er å oppnå full deltakelse og likestilling i samfunnet for døve og hørselshemmede.

Visjon
Et samfunn der vi har alle muligheter

Misjon
Norges Døveforbund jobber for å fremme norsk tegnspråk. Alle, spesielt barn og unge, skal ha universell tilgang til språk, dvs. norsk tegnspråk og norsk. NDF jobber for tilgjengelighet slik at døve/hørselshemmede skal ha universell tilgang til all informasjon i samfunnet. NDF ser på det helhetlige mennesket og ikke bare på hørselen, NDF arbeider for at alle skal ha tilgang til språk og tilgjengelighet i alle livsfaser.

Slagord
1. Tegnspråk inkluderer 
2. Tegnspråk for alle

Mål
Målet for Norges Døveforbunds arbeid er å oppnå full deltakelse og likestilling for døve og hørselshemmede i samfunnet.

 

Milepæler i Norges Døveforbunds historie

Fram til 1980 dreide kampen seg i stor grad om retten til utdanning, arbeid og tekniske hjelpemidler. I de siste 20 årene har kampen i større grad dreid seg om retten til et tilgjengelig samfunn og til kulturelle goder.

Første Landsstyret ved stiftelsen av Norske Døves Landsforbund, 18. mai 1918. 
https://norsk-dovemuseum.no/organisasjoner
 • 1918 Norges Døveforbund ble stiftet i Rødbygget i Trondheim.
 • 1920 Norges Døveforbunds første landsmøte, i Bergen. Bladet Tegn og Tale kom i gang. (Senere Døves Tidsskrift)
 • 1933 Døve skulle få førerkort for bil som hørende, døve skulle få ulykkesforsikring til samme pris som hørende
 • 1942 Yrkesskole for døve gutter i Bergen
 • 1946 Yrkesskole for døve jenter i Stavanger
 • 1951 Døves Trykkeri ble opprettet
 • 1951 Verdens døveforbund stiftet i Roma (WFD)
 • 1952 Ulykkesforsikring for døve med 50% tillegg (bortfalt i 1980)
 • 1965 NDF vedtar å bruke det internasjonale håndalfabetet pluss egne symboler for æ, æ og å.
 • 1967 Første Døves Kulturdager i Oslo
 • 1968 NDF fyller 50 år.  Tegn og Tale endrer seg til bladet Døves Tidsskrift.
 • 1973 – Ål Folkehøyskole og kurssenter for døve og Døves Video i Oslo
 • 1978 Det første utdanningskurset for tegnspråk opprettes.
 • 1978 store demonstrasjoner, for å få flere utdanning for døvetolker, tegnspråkkurs i NRK, mer teksting av TV programmer
 • 1981 Tolketjenesten trådde i kraft fra 1.oktober 1981. (Dette åpnet nye muligheter for høgskole og universitetsutdanning). Døve kunne nå bruke tolk 30 timer i året-
 • 1985 NDF oppretter Døves Forlag i Bergen og Døves Video på Ål (senere Døves Media)
 • 1988 Lisensstreik mot NRK, tegnspråktolk i TV programmer,, teksting, egne produksjoner på tegnspråk ble innfridd. NDF var først ute med krav om teksting
 • Sikre Rødbygget
 • 1990 “La døveskolen leve”. Nesten alle spesialskoler ble nedlagt men døveskolene ble igjen
 • 1996 40 ukers foreldreopplæring på tegnspråk
 • 1996 Norsk Døvehistorisk selskap
 • 1997 Nye læreplaner, L97, egne fagplaner for døve, der norsk tegnspråk er førstespråk
 • 1998 Tegnspråktolkete sendinger
 • 1999 Teater Manu
 • 2001 NDF får nye hjemmesider, www.deafnet.no
 • 2002 Teater Manu flyttes til Oslo fra Ål
 • 2003 Tolketaket blir opphevet. Døve får rett til å bruke tolk etter eget behov.
 • 2008 Tegnspråk anerkjennes som eget språk
 • 2009 Døvemuseum på Rødbygget åpnes
 • 2015 TV2 teksting