Om Norges Døveforbund

Norges Døveforbund er en partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon stiftet 18. mai 1918 i Rødbygget i Trondheim. NDF er også en språkpolitisk organisasjon for tegnspråklige og arbeider for å styrke norsk tegnspråks stilling på alle områder i samfunnet. Målet for organisasjonens virksomhet er å oppnå full deltakelse og likestilling i samfunnet for døve og hørselshemmede.

Visjon
Et samfunn der vi har alle muligheter

Misjon
Norges Døveforbund jobber for å fremme norsk tegnspråk. Alle, spesielt barn og unge, skal ha universell tilgang til språk, dvs. norsk tegnspråk og norsk. NDF jobber for tilgjengelighet slik at døve/hørselshemmede skal ha universell tilgang til all informasjon i samfunnet. NDF ser på det helhetlige mennesket og ikke bare på hørselen, NDF arbeider for at alle skal ha tilgang til språk og tilgjengelighet i alle livsfaser.

Slagord
1. Tegnspråk inkluderer 
2. Tegnspråk for alle

Mål
Målet for Norges Døveforbunds arbeid er å oppnå full deltakelse og likestilling for døve og hørselshemmede i samfunnet.