Om Norges Døveforbund

Norges Døveforbund er en partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon stiftet 18. mai 1918 i Rødbygget i Trondheim. NDF er også en språkpolitisk organisasjon for tegnspråklige og arbeider for å styrke norsk tegnspråks stilling på alle områder i samfunnet. Målet for organisasjonens virksomhet er å oppnå full deltakelse og likestilling i samfunnet for døve og hørselshemmede.

  • Lokallag: 22 og 2 fylkeslag.
  • Medlemmer: Nærmere 2300 medlemmer.
  • Medlemsblad: Døves Tidsskrift, kommer ut 5 ganger i året.

Ta gjerne kontakt med ditt lokale lag for bli med på aktiviteter og engasjere deg!

 

Våre stiftelser

     

     

    Våre samarbeidspartnere