Seniorutvalget

NDF har alltid tatt vare på døve seniorer. Aktiv aldring innebærer arbeid, god helse, sosialt liv og selvstendighet. Å velge hvor man vil bo, ha nærhet til både familie og tegnspråkmiljø skal være en rett. Den teknologiske utvikling må også komme eldre døve til gode.

Målsettinger i handlingsplanperioden

  • Få lovfestet rett til å velge sykehjemsplass/omsorgstjenester. Vi mener at eldre døve skal få lov til å velge et sted med tegnspråklig miljø slik at de får informasjon på den måten som de er vant med hele livet.
  • Skape flere og bedre tegnspråklige miljøer på sykehjem/omsorgstjenester. Herunder også hjemmehjelp som kan tegnspråk.

Tiltak utover handlingsplanperioden

  • Sikre eldre døves rettigheter, likestilling og tilgjengelighet i samfunnet.
  • Likepersonsmidler til besøkstjeneste – mer informasjon og bevisstgjøring av denne tjenesten. Spesielt til gruppen eldre døve som ikke kommer til lokale tilstelninger.
  • Skape ulike møteplasser og temakurs for seniorer