F.v.: Jorun A. Kristiansen, Niels Kristensen, Petter Noddeland og Ordfører i Oslo, Anne Lindboe

Ønsker å inspirere andre

Petter Noddeland og Niels Kristensen ved Norges Døveforbud er også to av ambassadørene som ble utnevnt under årets seremoni. De representerte Oslo da de prøvde å få World Federation of the Deaf sin verdenskongress til Oslo 2027.

Norsk tegnspråk ble anerkjent som offisielt språk i 2021, og det er viktig for Norges Døveforbund å markere det. Det kan være til inspirasjon for andre land i verden som ikke har fått anerkjent nasjonale tegnspråk.

Petter Noddeland

Oslo Conference Ambassador

Mandag 18. mars ble 13 nye Oslo-ambassadører utnevnt av Oslo Convention Bureau i en høytidelig seremoni på Grand Hotel By Scandic. Ordfører Anne Lindboe deltok i den årlige seremonien og overleverte diplomene til de nye ambassadørene, som representerer nøkkelpersoner innen lokale fag- og forskningsfelt. Disse ambassadørene har bidratt til positiv profilering av Oslo ved å være vertskap for eller søke på internasjonale konferanser i byen.

Utnevnelsen som «Oslo Conference Ambassador» er en anerkjennelse av den innsatsen sentrale personer i Osloregionens fagmiljøer og næringsliv har lagt ned for å fremme norsk forskning og fagkompetanse internasjonalt gjennom konferansearrangementer. Disse arrangementene bidrar ikke bare til økonomisk vekst, men også til å styrke Oslos omdømme både nasjonalt og internasjonalt.