Petter Noddeland fortsetter som generalsekretær

Norges Døveforbund utlyste generalsekretærstillingen den 16. oktober. Hans stilling avsluttes den 31. juli 2024 etter seks år. Petter Noddeland hadde muligheten til å søke på stillingen.

Tekst til video:

Norges Døveforbund har mottatt søknader til generalsekretærstillingen som tidligere ble utlyst. Etter grundig gjennomgang av søknadene har forbundet besluttet å tilby generalsekretær Petter Noddeland forlengelse av hans stilling, en 6–årig periode fra og med 1. august 2024.

Vi ser frem til å fortsette samarbeidet med Petter Noddeland som generalsekretær hos Norges Døveforbund.

Generalsekretær Petter Noddeland er glad for fornyet tillit

– Jeg takker for tilliten fra forbundet og gleder meg til å fortsette det viktige arbeidet i Norges Døveforbund. Fra 1. januar 2022 har vi tegnspråk i Språkloven, men vi ser at det krever mye arbeid å følge opp dette. Vi må holde trykket oppe for å heve tegnspråkets status. Spesielt NOU-en «Tegnspråk for livet» må følges opp, og språkpolitikken må følges opp som sektorovergripende politikkområde. Det er viktig å arbeide aktivt for å sikre at tegnspråket blir anerkjent og respektert på alle samfunnsnivå. Jeg ser frem til å ta fatt på seks nye år med flinke og engasjerte folk i NDF og våre lokalforeninger! Sammen skal vi styrke posisjonen til tegnspråket og sørge for at det blir en viktig del av samfunnet vårt.»