Podkast med Petter og Jannicke

Generalsekretær Petter Noddeland og forbundsleder Jannicke Kvitvær oppdaterer litt hva som har skjedd i siste tiden.

Tekst til video:

Petter og Jannicke: Hei!

Jannicke: Velkommen til podkasten! Jeg overtok som forbundsleder 1. januar. Siden da har vi hatt to styremøter og en rekke hendelser har funnet sted. Vi arrangerte Tegnspråkkonferanse den 25. mars der vi feiret sammen med Ål folkehøyskole og kurssenter for døve. De markerer sitt 50–årsjubileum i år. På konferansen delte vi også ut Frivillighetsprisen for første gang, og Språkrådet delte ut Årets tegn for andre gang.

Petter: Etter tolkedemonstrasjonen har vi jobbet intensivt med å påvirke Stortinget for å øke lønn og forbedre arbeidsvilkår for frilanstolker. Det kom et representantforslag som blant annet foreslo å øke lønnen og bedre arbeidsvilkårene for frilanstolker. Forslaget ble dessverre avvist, men nå fokuserer vi på statsbudsjettet for 2025.

Jannicke: Akkurat nå er det omtrent 50 døve seniorer på Solgården, og vi ønsker dem en god tur!

Petter: Vi har også jobbet med saker relatert til seniorer på andre områder, blant annet har vi hatt møter med både Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet om fritt sykehjemsvalg for døve seniorer. Vi diskuterte også hvordan vi kan forbedre tolkesituasjonen på sykehus.

Jannicke: Til slutt vil jeg si at NDF Møre og Romsdal feirer sitt 100-årsjubileum i mai, og vi gratulerer dem hjertelig!

Petter og Jannicke: Ha det!