Prosjekt: Datakurs for seniorer

I høst 2023 reiste Niels Kristensen rundt i landet og besøkte våre lokalforeninger og holdt datakurs for seniorer. Han har laget flere videoer der han plukker ut de viktigste temaene og forklarer problemstillinger og viser visuelle eksempler.