Prosjekter

Ny søknadsrunde for prosjekter i Stiftelsen Dam våren 2021 - Helse og Express

Siden 1998 har Norges Døveforbund gjennomført mer enn 100 prosjekter via Stiftelsen Dam (tidligere ExtraStiftelsen). Prosjektbiblioteket finner du her.

NDF ønsker å drive med prosjektvirksomhet, da det fremmer organisasjonens interessepolitiske arbeid. Vi ser at prosjekter, indirekte og direkte fører til bedre livskvalitet for døve og tunghørte. Forbundets målsetting med prosjekter er å fremme likestilling for døve og tunghørte i samfunnet, samt styrke tegnspråkets stilling på alle områder i samfunnet. NDF ønsker å initiere til prosjekttiltak som er i tråd med forbundets arbeidsprogram innen blant annet tegnspråk, utredning, forskning, interessepolitikk, brukermedvirkning, likestilling, informasjon, rettigheter, tilgjengelighet og andre dagsaktuelle temaer som angår døve.

NDF inviterer eksterne fagmiljøer, lokallag av NDF og andre samarbeidspartnere som arbeider med og/eller for døve til å søke og samarbeide med NDF om prosjekter. Vi ønsker å oppnå kontakt med instanser og enkeltpersoner som har ideer til prosjekter som kan bidra til gjennomføring av forbundets målsetninger.

Har du en prosjektidé du ønsker å gjennomføre og trenger prosjektmidler?

SØKNADSFRIST

Helse: 15. mars og 15. september
Express: 15. mars og 15. september​

MÅLSETNING

Forbundets målsetting med prosjektmidler fra Stiftelsen Dam er å fremme likestilling for døve og hørselshemmede i samfunnet, samt styrke tegnspråkets stilling på alle områder i samfunnet. NDF ønsker å initiere til prosjekttiltak som er i tråd med forbund ets arbeidsprogram innen blant annet tegnspråk, utredning, forskning, interessepolitikk, brukermedvirkning, likestilling, informasjon, rettigheter, tilgjengelighet og andre dagsaktuelle temaer som angår døve og hørselshemmede.

ULIKE PROSJEKTOMRÅDER

Helse
Tidligere het dette forebygging og rehabilitering, men har blitt slått sammen til ett område «helse». Større prosjekter som skal vare i 1-3 år kan søkes her. Det kan søkes om minimum 30.000 kr og maksimalt 1.400.000 kr per prosjekt. Man kan søke om tiltak for å forbedre fysisk eller psykisk helse, bedrede levekår eller andre helseområder. Det gis ikke støtte til etablering av institusjoner, men du kan søke om støtte til forprosjekter og utredninger for etablering av institusjoner som er i tråd med offentlige planer. Det gis ikke midler til dekning av ordinære driftsutgifter i organisasjonene.

Endelig søknadsfrist er 15. mars for Helse Vår. For å søke gjennom NDF må dere sende en skisse for nye helseprosjekter innen 21. februar, og sende ferdigskrevet søknad til oss 15. mars.

Express
Gjennom Express kan du søke om prosjektmidler til mindre og lokalbaserte helseprosjekter. Dette kan for eksempel være midler til fjelltur, datakurs, svømmetrening, førstehjelpsutstyr, gapahuk eller liknende. Prosjektet bør basere seg på frivillig innsats og bidra til lokal aktivitet, tilrettelegging eller mestring. Man kan søke om 5.000-30.000 kr. Søknadsfrist: 15. mars og 15. september. Hvis det er ønskelig at prosjektkoordinator fra NDF skal se på søknad så må det tas kontakt i god tid før fristen.

RESSURSER

For programmet Helse Vår 2021 kan dere lese om retningslinjene her.

For programmet Express Vår 2021 kan dere lese om retningslinjene her.

Bla i prosjektbiblioteket for å se på tidligere. Hvis dere søker på «Norges Døveforbund» kan dere se alle tidligere prosjektene som har fått støtte fra Stiftelsen Dam.

NDF ved prosjektkoordinator kan bistå med veiledning ved utforming av prosjektbeskrivelse/søknad. Vi kan sende en søknadsmal til prosjektbeskrivelse på mail. Send en kort prosjektskisse og hva man ønsker å oppnå med prosjektet. Ta kontakt med prosjektkoordinator på e-post så tidlig som mulig da det er mange som søker og dere får mer hjelp jo tidligere ute dere er.

Prosjektkoordinator Arash Bagharzadeh
E-postadresse: arash@doveforbundet.no
Telefon: +47 402 31 727 (kun sms/facetime)