Prosjekter

Siden 1998 har Norges Døveforbund gjennomført mer enn 100 prosjekter via Stiftelsen Dam (tidligere ExtraStiftelsen). NDF ønsker å drive med prosjektvirksomhet, da det fremmer organisasjonens interessepolitiske arbeid. Vi ser at prosjekter, indirekte og direkte fører til bedre livskvalitet for døve og tunghørte.

Tegnspråklig vernepleierutdanning

– En ubeskrivelig følelse av frihet og samhold.

Egne studiegrupper for døve og faste tolker gjør vernepleieutdanningen på USN helt unik.

Les mer hos Stiftelsen Dam.

Gjennomfør prosjekter sammen med oss

  • Prosjekter fører til bedre livskvalitet for døve og tunghørte, både direkte og indirekte.
  • Målet er å fremme likestilling for døve og tunghørte i samfunnet.
  • Styrke tegnspråkets stilling på alle samfunnsområder gjennom prosjekter.
  • NDF oppfordrer eksterne fagmiljøer, våre lokalforeninger og andre samarbeidspartnere til å søke og samarbeide om prosjekter.
  • Det er fordel med instanser og enkeltpersoner som har ideer som støtter våre mål til prosjekter.

Målet med prosjektsøknader

Forbundets målsetting med prosjektmidler fra Stiftelsen Dam er å fremme likestilling for døve og hørselshemmede i samfunnet, samt styrke tegnspråkets stilling på alle områder i samfunnet. Vi i Norges Døveforbund ønsker prosjekter som er i tråd med våre arbeidsprogram innen blant annet tegnspråk, utredning, forskning, interessepolitikk, brukermedvirkning, likestilling, informasjon, rettigheter, tilgjengelighet og andre dagsaktuelle temaer som angår døve og hørselshemmede.

Har du en prosjektidé du ønsker å
gjennomføre og trenger prosjektmidler?

Utvikling

Utvikling har to frister. Send skissesøknad senest 15. september. Når skissesøknaden blir godkjent, kan du sende over søknad innen 31. mars.

Gjelder større prosjekter med helseformål, med varighet på inntil 48 måneder. Kan søke om 400 000 – 1 500 000 kroner per prosjekt.

Helse

Helse har løpende frist.

Mellomstore prosjekter med varighet i opptil 24 måneder, og med budsjett fra 40 000 – 400 000 kroner per prosjekt.

Du kan søke om tiltak for å forbedre fysisk eller psykisk helse, forbedre levekår eller andre helseområder.

Express

Express har løpende frist.

Du kan søke om prosjektmidler til lokalbaserte helseprosjekter, som for eksempel fjelltur, datakurs, svømmetrening eller lignende.

Prosjektet bør baseres på frivillig innsats, og du kan søke om 5 000 – 30 000 kroner.

Vi kan hjelpe deg!

Vår prosjektkoordinator kan bistå med veiledning ved utforming av prosjektbeskrivelse og søknad.

Send en e-post til Arash Bagharzadeh, og han hjelper deg med blant annet søknadsmal, prosjektskisser og beskrivelser. Vi anbefaler at du tar kontakt med prosjektkoordinator så tidlig som mulig. Det er mange som søker, og jo tidligere du ber om hjelp dess mer hjelp får du.

Trenger du inspirasjon til prosjektsøknader?

Bla i prosjektbiblioteket for å se prosjektene våres hos Stiftelsen Dam.