Prosjekt: Karriereveiledning på tegnspråk

Et prosjekt med en unik mulighet for døve og hørselshemmede i Oslo-området til å få hjelp med CV, skrive jobbsøknad, utforske egne muligheter og oppdage sin kompetanse. 

Tekst til video:

Arash: Signo arbeid og deltagelse har fått prosjektmidler. Prosjektet heter Karriereveiledning på tegnspråk. Gratulerer!

Hanna: Takk!

Arash: Kan du fortelle litt mer om prosjektet?

Hanna: Det finnes karrieresentre og karriereveiledning flere steder, men de bruker ikke tegnspråk. Nå under prosjektperioden så har vi mulighet til å tilby karriereveiledning to kvelder i måneden her i Oslo. De som kommer kan få tilbud om samtale knyttet til jobb, noen kanskje har spørsmål og funderinger. Noen kanskje lurer på hvilke muligheter det finnes på arbeidsmarkedet. Vi kan også hjelpe til med å skrive gode jobbsøknader og tilby gjennomgang av CV. Man kan få tips til hvordan og hvor man finner jobber.

Hanna: Vi håper mange får nytte av dette prosjektet, slik at vi kan vise til at det faktisk er behov, slik at det blir et fast tilbud, og på flere steder også.

Arash: Mer informasjon om prosjektet finner du herunder, med datoer og tidspunkt.