Prosjektgruppa i NBSPH (fra venstre): Seniorforsker og prosjektleder Kathrin Steffen, tegnspråklærer Rolf Piene Halvorsen, overlege Hege Saltnes, spesialrådgiver Idar Krogstad og tegnspråklærer Trine Våge.

PsykHør: Bli med i en viktig undersøkelse

Nasjonal behandlingstjeneste for sansetap og psykisk helse (NBSPH) har sendt ut spørreundersøkelse til 1000 døve og hørselshemmede rundt i Norge. Nå har de bestemt at spørreundersøkelsen skal bli sendt ut til alle våre medlemmer over 18 år på e-post. HLF skal også sende ut spørreundersøkelsen til sine medlemmer.

Frem til nå har kun 400 døve og hørselshemmede svart på undersøkelsen. Vi ønsker at flere kan svare på undersøkelsen. Dette er en svært viktig spørreundersøkelse om døve og hørselshemmedes liv og psykiske helse, kalt PsykHør. Dette er et samarbeid mellom NDF, HLF og NBSPH.

Lite forsket på helsetilbud for døve og hørselshemmede

Det er i altfor liten grad forsket på helsetilbudet til døve og hvordan hverdagen er for de mange tusen som lever med hørselsutfordringer i Norge. Ved et hørselstap kan stressbelastningen øke så mye at det fører til både kroppslige og psykiske helseplager ved alle livets faser.

Delta i PsykHør-studien

Vi ber dere bidra til økt kunnskap om hvordan døve og hørselshemmede har det. Dere kan velge å se tegnspråklig versjon med spørsmål og svaralternativer forklart på tegnspråk med videoer eller kun tekst.

Bilde: Prosjektgruppa i NBSPH (fra venstre): Seniorforsker og prosjektleder Kathrin Steffen, tegnspråklærer Rolf Piene Halvorsen, overlege Hege Saltnes, spesialrådgiver Idar Krogstad og tegnspråklærer Trine Våge.