PsykHør – Delta i undersøkelsen

Tekst til video:

Nå har du sjansen til å bli med på en svært viktig spørreundersøkelse om døve og hørselshemmedes liv og psykiske helse, kalt PsykHør. Dette er et samarbeid mellom Norges Døveforbund, Hørselshemmedes Landsforbund og Nasjonal behandlingstjeneste for sansetap og psykisk helse.

Det er i altfor liten grad forsket på helsetilbudet til døve og hvordan hverdagen er for de mange tusen som lever med hørselsutfordringer i Norge. Ved et hørselstap kan stressbelastningen øke så mye at det fører til både kroppslige og psykiske helseplager ved alle livets faser.

Helsevesenet, samfunnet og myndighetene trenger fakta og forskning på bordet. Det kan bidra til å skape endring – og bedre tjenester. 1000 voksne medlemmer får enten en lenke i e-post – eller undersøkelsen i postkassa, dersom de ikke bruker en epostadresse.

Vi ber dere bidra til økt kunnskap om hvordan vi har det.

Gjennomfør undersøkelsen PsykHør, den er viktig!