Regjeringens ekspertuvalg ønsker å inkorporere FN-konvensjonen i loven

Regjeringens ekspertutvalg foreslår å inkorporere FN-konvensjonen for funksjonshemmedes rettigheter i norske menneskerettighetsloven.

Tekst til video:

I dag er en gledens dag! Regjeringens ekspertutvalget har landet på og foreslår å inkorporere FN-konvensjonen for funksjonshemmedes rettigheter i norsk menneskerettighetslov. NDF er veldig glad for denne avgjørelsen.

Gjenstår mer arbeid før CRPD blir en del av norsk lovverk

For ett år siden nedsatte regjeringen et utvalg for å utrede inkorporeringen av FN-konvensjonen for mennesker med funksjonshemninger, kjent som CRPD. I dag har rapporten blitt offentliggjort, og Norges Døveforbund var til stede.

Det gjenstår fortsatt mye arbeid før CRPD blir en del av norsk lovverk, og Norges Døveforbund vil delta i flere møter angående dette. Det mest betydningsfulle er at anbefalingen er å inkorporere den i menneskerettighetsloven, på samme måte som barne- og kvinnekonvensjonen. Dette innebærer også at dersom det oppstår konflikt mellom CRPD og norsk lovverk, skal CRPD gis forrang. Dette har vi, sammen med mange andre organisasjoner, kjempet for i flere år.