Rekordtildeling fra Stiftelsen Dam

Norges Døveforbund fikk nylig en rekordtildeling av prosjektmidler i Stiftelsen Dams tilskuddsprogram Utvikling. 

8 nye prosjekter fikk til sammen tildelt en pengepott som er mer enn en fordobling av fjorårets tildeling i det samme programmet. 

Atter en gang viser NDF at vi er blant de mest oppegående og suksessfulle søkerorganisasjonene i Stiftelsen Dam. Per i dag har vi 13 Utviklingsprosjekter på bok, ett år etter den aller første tildelingen i programmet. 

Vi vil si en stor takk til Stiftelsen Dam for det gode samarbeidet og den gjensidige tilliten gjennom mange år. Masse gratulasjoner også til våre nye prosjektledere. Vi ser fram til å samarbeide med dere i fremtiden. Vi takker alle som søkte gjennom programmet, og oppfordrer de som ikke var like heldige med å søke på nytt når programmet åpner igjen 15. september. 

For videre lesning om de nye prosjektene, sjekk følgende linker: 

Manu Eventyr: God natt fortellinger for døve barn og deres familier – Stiftelsen Dam 

TiViPro – Tilgjengelig videoproduksjon – Stiftelsen Dam 

Norsk tegnspråkgrammatikk for førstespråksbrukere – Stiftelsen Dam 

Manu Talk: Sosialt og kunnskapshevende møtested for døve – Stiftelsen Dam 

Variasjon i norsk tegnspråk – en læringsressurs – Stiftelsen Dam 

Likepersontjeneste for døve og hørselshemmede – Stiftelsen Dam 

Lederutdanning for døve og hørselshemmede – Stiftelsen Dam 

Babar finner lykken – Stiftelsen Dam