CTA: Bilde av Berit og tekst ved siden av; "Invitasjon og påmelding til personer med kombinert syns og hørselshemning / døvblinde"

Samling Sandefjord Døvekirken

Du er hjertelig velkommen til en unik samling i Vestfold fra 5.–9. mai 2024. Vi vil utforske spennende temaer og åpne dialoger om våre felles erfaringer i kirke. Først skal vi være i Sandefjord Døvekirke fra mandag til tirsdag, og på onsdag skal vi til Tomaskirken på Andebu. På torsdag samles vi på Scandic Park Hotell i Sandefjord for oppsummering før hjemreise.

Her er en oversikt over noen av temaer som skal tas opp i samlingen, med forbehold at de kan endres før samlingen.

Mandag og tirsdag

Liturgi

Prost Linda Berntzen vil lede oss
gjennom en samtale om hva liturgi betyr og hvordan vi kan uttrykke ”Fader vår” på tegnspråk.

Hvordan lese Bibelen og andre tekster

Vi vil undersøke tilgjengeligheten av Bibelen og andre tekster for personer med døvblindhet. Øyvind Woie, generalsekretær fra KABB, skal vise muligheter for tilretteleggelse av tekster. 

Seremonier og sansetap

Vi vil utforske hvordan dobbelt sansetap påvirker vår oppfatning av seremonier som dåp, nattverd og begravelser. Linda og Berit vil guide oss gjennom dette emnet og svare på spørsmål, og vise haptiske signaler, som er en berøringsbasert kommunikasjonsform, for å hjelpe til under seremoniene.

Bønn

Bønn, virker det? Vi utforsker spørsmål rundt bønn og åpner for diskusjon om eventuelle andre temaer som deltakerne ønsker å ta opp.

Onsdag

Omvisning hos Tomaskirken i Andebu med Døveprest Marco Kanehl.

Betydning av et kirkerom

Hva er et kirkerom, og hva vet vi om det? Ett skip, en stola og en medliturg, finner vi det eller dem der?

Gudstjeneste og Fritt ord

Vi avslutter samlingen med Gudstjeneste med nattverd. Etter nattverden vil det være en åpen dialog kalt ”Fritt Ord”, der deltakere kan uttrykke sine tanker og refleksjoner.

Samlingen er åpen for alle, uavhengig av tro

Er du interessert i å delta? En trenger bare å være interessert, ingen krav om å være kristen. Alle er velkomne! Vi ser frem til å ønske deg velkommen til en spennende og lærerik samling.

Påmeldingsfrist: 5. april 2024

Det er reservert rom på Scandic Park Hotell i Sandefjord. Utgifter til reise, hotell og mat dekkes mot en egenandel på 400 kroner. Har du spørsmål om overnatting, ta kontakt med Berit R. Øie. 

Send din påmelding til kontaktperson og
initiativtaker Berit R. Øie på e-post eller SMS

E-postadresse: b-r-oie@online.no
Mobilnummer: +47 467 89 248