Statsbudsjettet – Ingen økt støtte til tegnspråk

Språkloven gav løfter om økt satsning på tegnspråk, men det er ikke økt bevilgninger i noen poster i statsbudsjettet.  

Se oversikt her (tallene er i tusentall, eksempel: 495 betyr 495 000)

Disse tegnspråkpostene får en prisjustert vekst på cirka 6%, noe som betyr at vi ikke får noe reell øking. Justeringen dekker økte kostnader som for eksempel lønnvekst, husleie og så videre. Vi er derfor skuffet over at det ikke er foreslått noen reell øking til noen av aktørene innenfor tegnspråkfeltet.  

Videre ser vi at det er foreslått øking på 12,3 millioner til tolkeområdet, noe som statsbudsjettet regner med betyr cirka 13 nye stillinger. Vi er likevel ikke fornøyde da vi forventer mye bedre tolkedekning og Statsbudsjettet må ta høyde for lønn- og arbeidsvilkår til frilanstolkene. Det er helt avgjørende for vår tolkedekning. Vi er derfor skuffet over statsbudsjettet ikke diskuterer dette, samt ikke gir mer øking til tolkeområdet.  

Det Juridiske fakultet på Universitetet i Oslo har i dag en satsing på tegnspråk der de løfter opp tegnspråk som juristspråk, gjennom et prosjekt kalt klarspråk i juridisk forskning og undervisning. Blant annet har midlene gått til en stipendiatstilling for en døv jurist. Nå er det foreslått kutt og vi er svært misfornøyde med dette. 

Ellers ser vi ikke noen større endringer på våre saker i andre poster. Vi håpte på et løft innen tegnspråk etter at den nye språkloven ble vedtatt, men vi ble skuffet igjen. I vår dialog med politikere peker alle på NOU 2023:20 «Tegnspråk for livet» som er på høring nå. De sier indirekte at det blir løft for tegnspråk i statsbudsjett 2025. Vi må bare følge nøye med og kjempe for at det blir et faktisk løft. 

Framover jobber vi med å gi innspill til de ulike budsjettpostene og fortsetter kampen for tilgjengelighet for alle.