SV og Venstre med representantforslag

– Det har skjedd en del på tolkeområdet i det siste. Vi har to ting å informere om nå: For det første har Venstre og SV sammen lagt frem deres representantforslag på Stortinget.

Kan du fortelle hva det inneholder?  

– Representantforslaget består av 3 punkter. 1: Enten flytte Tolketjenesten ut av NAV Hjelpemidler eller ut av NAV fullstendig. 2: Likestille tegnspråktolker med talespråktolker og 3: Sørge for at frilanstolker får riktig honorar etter kompetanse og erfaring. Dere kan lese hele forslaget her:

Dokument 8:61 S (2023-2024) (Midlertidig) – stortinget.no 

– Vi støtter representantforslaget til Venstre og SV, og vi vil jobbe videre for å påvirke andre partier til å vedta representantforslaget.  

– Ja, vi har også vært i møte med NAV Styringsenhet om deres nye anskaffelsesmodell. Hva synes du om møtet?  

– 24.november fikk vi sammen med flere organisasjoner som jobber med tolkeområdet om at de må se nærmere om hvordan man skal bestille frilanstolker. Det berører ikke oss brukere foreløpig. Vi bestiller til NAV som før, men frilanstolker beøres av dette. En av mulighetene er å sette ut delene av dette til eksterne firma. Mye er uklart og det er viktig å understreke at ingenting er bestemt enda. Vi stilte dem flere spørsmål og fikk noen svar tilbake. Det var ikke alt de kunne svare på per nå, for mye er uklart enda. Vi skal jobbe videre med dette og skal informere dere så fort vi vet mer.  

– God jul!