Tolkekampanje – bli med!

Tekst til video:

Hei.

Før sommerferien søkte vi etter deltagere til en video for å vise frem de som blir rammet av mangelen på tolk. Vi ønsker fortsatt å få med flere folk. Det er viktig at både myndigheter, tolketjenesten og folk i Norge forstår hvem som egentlig blir rammet når det er mangel på tolk. Har du lyst til å stille opp på en kort video og fortelle om hva du opplever når du ikke får tolk?

Ta kontakt med adriana@doveforbundet.no eller kontakt oss i Facebook-gruppen 100%dekket.