Underskriftskampanje – 100 % dekning nå!

Vi har laget en underskriftskampanje. Underskriftskampanjen er laget i forbindelse med vårt arbeid med tolketjenesten.

Målet med underskriftskampanjen er å samle inn så mange signaturer fra dere for å overrekke det til Arbeids- og Inkluderingsdepartementet og kreve døves rett til å få tolk 100%. Departementet kan ikke utsette og la oss vente og vente på handling. Nå er det nok! I 2022 var det 10 300 oppdrag som ikke ble dekket, dette har gått utover deres liv. Dere har ikke fått tolk til bryllup, begravelser, tannlegebesøk, studier, barnehagebesøk, foreldremøter, rideturer og mye mer. Hvis du signerer under, jo større og sterkere står vi sammen mot Stortinget, Arbeids- og Inkluderingsdepartementet og NAV. Dette gjelder dine menneskerettigheter. For du har rett på å få tolk når du trenger det.

Kom igjen, signer på underskriftskampanjen. Jo flere vi er, jo bedre.