Utlysning av stilling som generalsekretær

I forbindelse med generalsekretærstillingen som nå innehas av Petter Noddeland, vil arbeidsavtalekontrakten avsluttes den 31. juli 2024, etter en seks-års periode. Forbundsstyret har besluttet å lyse ut generalsekretærstillingen på nytt fra den 1. august 2024, for en åremålsperiode på seks år. Den nåværende generalsekretæren, Petter, har også muligheten til å søke på denne stillingen.

Søknadsfristen er satt til 5. november 2023. Eventuelle spørsmål om stillingen kan rettes til forbundsleder Niels Kristensen: niels@doveforbundet.no

Mer informasjon om stillingen finner du i annonsen.