Første Landsstyret ved stiftelsen av Norske Døves Landsforbund, 18. mai 1918.

Vår historie

Norges Døveforbund ble stiftet i 1918. Fram til 1980 dreide kampen seg i stor grad om retten til utdanning, arbeid og tekniske hjelpemidler. I de siste 20 årene har kampen i større grad dreid seg om retten til et tilgjengelig samfunn og til kulturelle goder.

Våre logoer gjennom tidene