Vi feirer norsk tegnspråk på lørdag, 25. mars

Tekst til video:

Kjære tegnspråkmiljøet!

Det nærmer seg 25.mars, vår første nasjonale tegnspråkdagen! Vi skal ha markering hos våre lokalforeninger i hele landet. Vi har vært i dialog med lokalforeningene. Det er seks lokalforeninger som skal ha markering; Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Vestfold (Sandefjord) og Drammen. Noen skal ha markering ute i gaten, mens andre skal ha lukket markering for medlemmene. Hvis du ønsker å være med på markering, anbefaler vi at du sjekker deres hjemmeside.

Vi NDF sentralt delta på Oslo Døveforenings markering på Rådhusplassen i Oslo. Der skal forbundsstyret samles, og vi diskuterer en styresak. Hvis du ønsker å se hvordan et styre fungerer så er du hjertelig velkommen!

Håper vi sees!

Norsk tegnspråk er anerkjent som nasjonalt tegnspråk

Språkloven ble vedtatt av Stortinget 25. mars 2021 og trådte i kraft 1. januar 2022. Lovens § 1 gir myndigheter og forvaltning ansvar for å verne og fremme norsk tegnspråk. Av lovens § 7 går det fram at norsk tegnspråk som et språklig og kulturelt uttrykk, er likeverdig med norsk. Med dette er norsk tegnspråk anerkjent som et av de offisielle språkene i Norge.

Hvorfor feirer vi den 25. mars?

Norges Døveforbund har sett på ulike datoer som har tilknytning til den norske døvehistorien samt norsk tegnspråks historie. Norges Døveforbund la fram tre datoer for norsk tegnspråkdag i Landsmøtet 2022.

Forbundsstyret i Norges Døveforbund ønsket at Landsmøtet skal være med på det endelige vedtaket for dato som skal være den dagen Norge markerer og feirer norsk tegnspråk.

Avstemning for tegnspråkdagen:

A) 27. juni – Kulturminister la frem Stortingsmelding 35 «Mål og meining, ein heilskapeleg norsk språkpolitikk» den 27. juni 2008. Norsk tegnspråk ble omtalt som et språk som Staten har ansvar for, og det ble foreslått at tegnspråk blir offisielt ved at det innlemmes i en ny allmenn språklov.

B) 25. mars – Språkloven ble vedtatt 25. mars 2021 etter 1. gangs votering på Stortinget. Denne dagen markerer språklovens dag. Norsk tegnspråk som et språk ble offisielt nedfestet i den norske lov for første gang.

C) 28. april – Stortinget vedtok Stortingsmelding 35 «Mål og meining, ein heilskapeleg norsk språkpolitikk» den 28. april – og med det ble norsk tegnspråk anerkjent som et fullverdig språk.

25. mars fikk flest stemmer.