WFDs ekstraordinære generalforsamling

Etter generalforsamlingen i juli på Jeju sendte 19 land en begjæring om en ekstraordinær generalforsamling for å oppklare flere spørsmål knyttet til prosessen for valg av vertsnasjon for kongressen i 2027.

Dette var første gang i WFDs historie at det ble avholdt en ekstraordinær generalforsamling (EGA). EGA ble gjennomført digitalt lørdag 21. oktober via ZOOM. Til tross for tekniske utfordringer da 87 (?) medlemsland deltok, ble møtet gjennomført på en tilfredsstillende måte.

Dagen før EGA ble det publisert et brev om Norges Døveforbund på WFDs hjemmeside, og brevet ble også sendt på e-post til alle medlemsland. NDF kan bekrefte at det har vært en kontinuerlig dialog mellom NDF og WFD siden NDF publiserte sitt åpne brev til WFD i juli. Dialogen intensiverte seg da NDF publiserte tre artikler om WFD i det siste nummeret av Døves Tidsskrift.

NDF har vært åpen for å publisere WFDs tilsvar til vårt åpne brev på samme plattform som det opprinnelige brevet ble publisert. NDF har også vært villige til å la WFD komme med sitt tilsvar i Døves Tidsskrift.

Det har vært uenighet mellom NDF og WFD i denne dialogen. NDF ble svært overrasket over at WFD valgte å publisere sitt svar på WFDs hjemmeside dagen før EGA.

Derfor gjorde forbundsstyret en ny vurdering etter at WFD publiserte sitt brev. Tre timer før EGA startet, vedtok Norges Døveforbund å trekke tilbake søknaden vår som vertsland for WFD-kongressen i 2027.

Angående EGA, vil jeg kort nevne to punkter som ble diskutert:

Det første punktet dreide seg om inkludering av menneskerettigheter som kriterium ved vurdering av søkerland. Et flertall stemte for at dette ikke skal være et kriterium.

Det andre punktet var avstemningen om vertsnasjonen for kongressen i 2027. De forente arabiske emirater (UAE) ble valgt med 64 stemmer, mens 10 stemte mot, og 15 avstod fra å stemme.

Vi i Norge gratulerer UAE og ønsker dere lykke til med planleggingen av verdenskongressen i 2027!