Er det mulig å diskutere alle slags tema på tegnspråk?

Ja! I Norge er tegnspråk et fullverdig språk på linje med norsk; med andre ord er det fullt mulig.