Er døve i stand til å kjøre bil, og hvis i tilfelle ja, hvordan hører døve utrykningskjøretøy?

Døve kan kjøre bil, ja. Utrykningskjøretøy har blinkende lys, og de fleste døve er flinkere til å benytte blikket og følger godt med i bilens speil. Mange leser også trafikkbildet godt og legger raskt merke til om andre kjøretøy viker til siden.

Noen hørende spiller også høy musikk i bilen. Om man ikke er vant med å bruke blikket og speilene aktivt, kan utrykningskjøretøyet være like bak før man oppdager det.