Er døvespråk, fingerspråk og tegnspråk det samme?

Norsk tegnspråk ble i 2009 anerkjent som et fullverdig språk i Norge og i Språkloven fra 2021 anerkjennes norsk tegnspråk som det nasjonale tegnspråket. Offisielt heter det norsk tegnspråk, men de fleste bruker bare begrepet tegnspråk. Døvespråk og fingerspråk oppleves som lite dekkende begreper og er til dels nedsettende.