Har døve alltid behov for tolk når de møter hørende?

Det varierer veldig, så svaret er vel nei – ikke alltid. Mange døve er gode til å lese på munnen og lese kroppsspråk. Men i mange sammenhenger er det en trygghet for begge parter at man er sikker på at kommunikasjonen er korrekt. Blant annet hos legen og på jobb, men også i uformelle møter.