Hørende barn med døve foreldre; har de rett til å få morsmålsopplæring i tegnspråk?

I utgangspunktet har ikke hørende barn med døve foreldre noen lovfestet rett, men enkelte skoler forsøker å legge til rette slik at barn av KODA kan få tegnspråkundervisning.