Hva er audisme?

Audisme er diskriminering av døve og at negative stereotypier og fordommer får dominere ens oppfatning av den døve personen. Det kan forstås som undertrykking basert på hørsel. Dessverre er det slik at mange har fordommer om døve. Man tenker kanskje at døve ikke kan gjøre det samme som hørende.

Fordommene kan være basert på at man har hørt en døv person snakke med stemmen sin. Det kan høres rart ut. Det er fordi den døve aldri har hørt sin egen stemme. Men det betyr ikke at den døve ikke kan tenke selv, foreta egne valg eller være aktiv i arbeidslivet. For oss er det helt feil at intelligens, livskvalitet og mestring kobles opp mot ”hvor flink man er til å snakke”.