Hva er forskjellen på døv og døvstum?

De fleste døve kan snakke, og begrepet døvstum er misvisende. Begrepet forsvant ut av ordbøkene for mange år siden. Av og til opplever vi at f.eks. eldre kan bruke begrepet og folk blir i varierende grad støtt av å bli kalt døvstum. Men det heter døv, og bare døv.

Begrepet blir brukt i noen land fremdeles og det kan gjøre det utfordrende å bli kvitt begrepet når det blir oversatt til norsk.