Hvor mange døve er det i Norge?

Antall døve i Norge er vanskelig å tallfeste, blant annet fordi ikke alle definerer seg som døve. Normalt er det vanlig å regne 0,1% av befolkningen i Norge som døve. Majoriteten har en liten hørselsrest, men det er forskjellig i hvilken grad de kan nyttiggjøre seg denne hørselen. Noen kan høre hva som blir sagt i visse omgivelser, f.eks. der det er stille og rolig, men for andre kan lyden de hører være vanskelig å definere.

NOU 2023:20 «Tegnspråk for livet» anslår i «…et nøkternt estimat at det er mellom 3000 til 3500 døve tegnspråklige (førstespråklige) i landet.»

Les hele NOUen her.